ممنوعیت استفاده از دیگ های بخار غیر استاندارد و مستعمل در خشکشویی