گالری تصاویر

مراسم انتخابات اتحادیه خشکشویی و لباسشویی تهران در تاریخ 98/11/08

مراسم انتخابات اتحادیه خشکشویی و لباسشویی تهران در تاریخ 94/10/06

مراسم افطاری اتحادیه خشکشویی و لباسشویی تهران در تاریخ 94/04/17

مراسم افطاری اتحادیه خشکشویی و لباسشویی تهران در تاریخ 93/04/28

کمک های غیرنقدی به مناطق زلزله زده کرمانشاه از طرف اعضای زحمت کش تحت پوشش اتحادیه صنف خشکشویی