تاریخچه

بسمه تعالی

تاریخچه اتحادیه

اتحادیه صنف خشکشویی و لباسشویی تهران در سال 1332 تاسیس گردیده است. اعضای هیئت مدیره اتحادیه از تاریخ تاسیس تا امروز که هر چهار سال یکبار انتخاب می گردند ( چنانچه برخی از اعضا دوره های طولانی تری در مصدر امور بوده اند به لحاظ انتخاب های مجدد آنان از سوی اعضای صنف بوده است ) عبارتند از :
در بدو تاسیس از سال 1332 که اتحادیه ( تحت عنوان اتحادیه صنف لباسشویی و رنگرز تهران و حومه ) شروع به فعالیت نموده است به ترتیب آقایان :
1- علی کلینی (رئیس اتحادیه) 2- اسکندر ارجاء خشکشویی چارلی (معاون اتحادیه) 3- یعقوب تربتی خشکشویی دانمارک (منشی و خزانه دار) 4- شکراله توکلی (بازرس) انتخاب گردیدند تا سال 1337
از سال 1337 انتخابات جدید به ترتیب آقایان :
1- سیدجواد میرفخرایی (رئیس) 2- عباس قزلباش (معاون اول) 3- جلال وثوقی (معاون دوم) 4- رضا کتیری معروف به بیژن (منشی) 5- رضا همایون (عضو هیئت مدیره ) 6- علیرضا جعفرنیا (بازرس) 7- غلامحسین ایرانی (بازرس) انتخاب گردیدند تا سال 1341
از سال 1341 انتخابات مجدد صورت گرفته و آقایان :
1- سیدجواد میرفخرایی (رئیس) 2- عباس قزلباس (معاون اول) 3- جلال وثوقی (معاون دوم ) 4- علی شیبانی (عضو هیئت مدیره) 5- عباس گرامی نژاد (عضو هیئت مدیره) 6- قاسم ضیاء قزوینی (عضو هیئت مدیره) 7- محمد کاشی (عضو هیئت مدیره) 8- محمد غلامی باویل (بازرس) انتخاب گردیدند تا سال 1346
از سال 1346 هیئت مدیره عزل شدند و آقای علی باوفا (رئیس اتحادیه کاشی ساز و کاشی فروش) از طرف شورای عالی اصناف سرپرست اتحادیه گردیدند تا پایان سال 1347
در سال 1348 از طریق شورای عالی اصناف سرپرست انتصابی کناره گیری نمود و 5 نفر از اعضای قدیمی صنف بنام آقایان :
1- ابوالقاسم غفاری اسدآبادی (سرپرست موقت اتحادیه) 2- علی شیبانی (معاون اجرایی) 3- قاسم ضیا (منشی) 4- احمد خزایی (خزانه دار) 5- مهربان روزبهی (بازرس) این آقایان تا نیمه سال 1350 فعالیت داشتند .
که در سال 1350 تا انتخابات جدید آقایان : 1- محمد قلی بیگی سمنانی (رئیس) 2- منصور بنونی (معاون اول) 3- جلال وثوقی (معاون دوم) 4- آندرانیک آوانسیان (خزانه دار و عضو هیئت مدیره) 5- احمد خلیلی (منشی) 6- محمد براتعلی و محمد کاشی (بازرس) 7- هادی بیابانی (عضو هیئت مدیره) 8- جمشید جباری (عضو هیئت مدیره) تا نیمه سال 1358 فعالیت داشتند .
به حکم کمیته امور صنفی، آقایان فضل اله صمدی زاده و یداله اسدی شرقی به صورت انتصابی، امور اتحادیه را تا نیمه سال 1362 عهده دار شدند .
در نیمه سال 1362 انتخابات صنف انجام گردید که آقایان : محمد جمشیدیان (رئیس) سیف علی ربیعی (معاون) محمدیوسف حاجی سلیمانی (خزانه دار) حسین رنجبر (بازرس) عباس احمدی جزنی (منشی) علی اصغر سلیمی زاده و حسین ذاکریان (عضو هیئت مدیره) بمدت 7 سال تا سال 1369 در این سمت باقی ماندند .
در سال 1369 با انتخابات جدید آقایان : حسین ذاکریان (رئیس) علی عباس صالحی (معاون اول) صمدآقا محمدی آمغانی (معاون دوم) سیف علی ربیعی (خزانه دار) احمد خلیلی (منشی) حسین رنجبر (بازرس) عبداله کندی (بازرس) که بعد از مدتی آقای سیف علی ربیعی از هیئت مدیره استعفا و آقای جانعلی رضایی (عضو علی البدل) جایگزین شدند، که نامبرده در سال 1372 فوت نموده و علی البدل دوم آقای علی سعیدی تا پایان نیمه سال 1373 جایگزین شدند .
در نیمه سال 1373 با انتخابات جدید آقایان : یداله اسدی شرقی (رئیس) علی سعیدی (معاون) عباس احمدی جزنی (خزانه دار) عبداله کندی (بازرس) صمد آقا محمدی آمغانی (منشی) برای مدت 4 سال تا سال 1378 فعالیت داشتند .
که در سال 1378 با انتخابات آقایان : یداله اسدی شرقی (رئیس) علی سعیدی (معاون) عباس احمدی جزنی (خزانه دار) عبداله کندی (بازرس) رضا رشیدی (منشی) به عضویت هیئت مدیره اتحادیه درآمدند که به علت فوت مرحوم عبداله کندی عضو علی البدل آقای ناصر تربتی جایگزین نامبرده گردیدند .
و با انجام انتخابات در سال 1381 نیز به ترتیب آقایان یداله اسدی شرقی (رئیس) علی سعیدی (معاون) محسن میرشفیعی (خزانه دار) اسماعیل بیمرض (منشی) غلامرضا رضایی (بازرس) به عضویت هیئت مدیره اتحادیه انتخاب گردیدند . که با تفکیک و جداشدن منطقه شمیرانات از تهران و انتقال اعضای تحت پوشش شمیرانات به اتحادیه مربوطه آقای علی سعیدی از عضو در اتحادیه صنف خشکشویی تهران خارج گردید و آقای محسن میرشفیعی بعنوان معاون و خزانه دار منصوب گردید که تا سال 1386 هیئت مدیره منتخب فعالیت داشتند .
ازنیمه سال 1386 با انجام انتخابات جدید به ترتیب آقایان : یداله اسدی شرقی (رئیس) محسن میرشفیعی (معاون) محمد نقی زاده (خزانه دار) غلامرضا رضایی (بازرس) و محمداسماعیل بیمرض (منشی) به عضویت هیئت مدیره اتحادیه انتخاب گردیدند . که به علت کناره گیری آقای یداله اسدی شرقی از ریاست اتحادیه عضو علی البدل آقای ناصر تربتی جایگزین گردید و از ابتدای سال 1387 با هیئت مدیره اتحادیه به ترتیب آقایان : غلامرضا رضایی (رئیس) محمد اسماعیل بیمرض (معاون) ناصر تربتی (خزانه دار) محمد نقی زاده (بازرس) و محسن میرشفیعی (منشی) به عضویت هیئت مدیره درآمدند که تا سال 1390 فعالیت داشتند .
با انتخابات اتحادیه که در تاریخ 15/11/1390 برگزار گردید هیئت مدیره به ترتیب آقایان : ابوالفضل رجب زاده (رئیس) محمداسماعیل بیمرض (معاون) غلامرضا رضایی (خزانه دار) محمد نقی زاده (بازرس) و ناصر تربتی (منشی) به عضویت هیئت مدیره منتخب گردیدند . و در حال حاضر با انتخابات جدید اتحادیه که در تاریخ 06/10/1394 برگزار گردید هیئت مدیره به ترتیب آقایان : ابوالفضل رجب زاده (رئیس) محمد اسماعیل بیمرض (نایب رئیس اول ) محمد نقی زاده (نایب رئیس دوم) علی عباس صالحی (خزانه دار) علی آقازاده (منشی) و جواد وثوقی (بازرس هیئت مدیره)