درباره اتحادیه

بسمه تعالی

وزارت صنعت، معدن و تجارت


پروانه فعالیت اتحادیه های صنفی

خشکشویی و لباسشویی                                           با شناسه حقوقی 14003862428 با کد 2593 واقع در شهرستان تهران به نشانی خیابان کریم خان زند، خیابان سنایی، میدان سنایی، نبش کوی نهم، پلاک 4، طبقه اول در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران ثبت گردیده است.