صدور پروانه

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده

1- تابعیت جمهوری اسلامی ایران،در مورد اتباع بیگانه داشتن پروانه کار معتبر از وزارت کار و امور اجتماعی و پروانه اقامت معتبر از وزارت کشور.
2- تکمیل فرم تقاضای صدور پروانه کسب و ارائه به اتحادیه جهت ثبت شماره و تاریخ در دفتر .
3- واریزمبلغ 1.000.000 ریال حق بازرسی به حساب شماره 4612062026 بنام اتحادیه صنف خشکشویی و لباسشویی تهران نزد بانک ملت شعبه سنایی
4- ارائه اصل و تصویر شناسنامه از کلیه صفحات
5- ارائه اصل و تصویر کارت ملی پشت و رو
6- ارائه اصل و تصویر کارت پایان خدمت یا کارت معافیت(دائم یا پزشکی) یا گواهی اشتغال به تحصیل پشت و رو
7- ارائه سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی و یا عادی و یا مبایعه نامه و یا ارایه قراردادهای منعقده فی مابین متقاضی پروانه کسب با ادارات و سازمان های دولتی ، نهادها، شهرداریها،شرکت های تعاونی مسکن و شرکت های خاص صنفی ، شرکتهای تحت پوشش سازمانهای دولتی و نهادها.
تبصره 1: دریافت تعهد محضری از دارندگان اجاره نامه عادی یا احراز مالکیت طبق عرف محل مبنی بر پذیرش مسئولیت حقوقی ناشی از آن می باشد.
تبصره 2: در صورت داشتن اجاره نامه رضایت محضری مالک مبنی بر بلامانع بودن صدور پروانه کسب بنام مستاجر الزامیست.
8- 6 قطعه عکس 4×3 جدید.
9- ارائه قبض آب،برق و گاز واحد صنفی
10-تائیدیه کتبی کدپستی واحد صنفی از اداره پست