تمدید و تعویض پروانه

مدارک لازم جهت تعویض پروانه کسب

1- تکمیل فرم تقاضای تمدید و تعویض پروانه کسب از سوی صاحب پروانه کسب
2- ثبت درخواست در دفتر مراجع صدور پروانه کسب و ارائه رسید به متقاضی
3- اصل پروانه کسب
4- آخرین اوراق پرداختی مالیات مشاغل
5- ارایه گواهی 10 ساعت کلاس آموزش پیش نیاز تعویض پروانه کسب از اتاق اصناف تهران (افراد بالای 70 سال نیاز به گذراندن کلاس ندارند)
6- تصویر تمام صفحات شناسنامه
7- تصویر کارت ملی پشت و رو
8- تصویر فیش تلفن واحد صنفی
9- قبض آب، برق و گاز واحد صنفی
10- 6 قطعه عکس جدید 4×3
11- واریز فیش به مبلغ 1.000.000 ریال به شماره حساب 46120620/26 نزد بانک ملت شعبه سنایی بابت حق بازرسی
12- واریز مبلغ 300.000 ریال به حساب شماره 46120620/26 نزد بانک ملت شعبه سنایی بنام اتحادیه صنف خشکشویی و لباسشویی تهران بابت صدور جواز
13- واریز مبلغ 1.100.000 ریال به حساب 5016444554 نزد بانک ملت شعبه پیچ شمیران بنام اتاق اصناف تهران
14- واریز مبلغ 600.000 ریال به حساب شماره 0103100597004 نزد بانک ملی شعبه پیام انقلاب بنام اتاق اصناف ایران
15- واریز مبلغ 30.000 ریال به حساب شماره 2175311224002 نزد بانک ملی بنام سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران
16- طرح پرونده در جلسه هیئت مدیره اتحادیه
17- تمدید پروانه کسب با رعایت مراحل مذکور

توجه :
– جهت تمدید و تعویض پروانه کسب که تاریخ اعتبار آن منقضی گردیده تسویه حق عضویت معوقه سالیانه الزامیست .

گردشکار تمدید و تعویض پروانه کسب

1- تکمیل فرم تقاضای تمدید و تعویض پروانه کسب از سوی صاجب پروانه کسب
2- ثبت درخواست در دفتر صدور پروانه کسب و ارائه رسید به متقاضی
3- تکمیل و ارایه کلیه مدارک درخواست شده توسط اتحادیه
4- معرفی صاحب پروانه کسب به اتاق اصناف تهران جهت گذراندن 10 ساعت کلاس آموزش پیش نیاز تمدید پروانه کسب
5- بازرسی از واحد صنفی توسط بازرس اتحادیه
6- وصول عوارض مربوطه جهت تمدیدو تعویض پروانه کسب
7- صورتجلسه هیئت مدیره
8- صدور پروانه کسب